Dương Bình

DƯƠNG BÌNH
Chủ Nhiệm | Giám Đốc Điều Hành

Thạc Sỹ Khoa Học Thiết Kế Đô Thị, Cử Nhân Kiến Trúc Danh Dự 1
Hội Viên Viện Kiến Trúc Hoa Kỳ
Hội Viên Hội Đồng Công Trình Xanh Hoa Kỳ
Chuyên Viên LEED BD+C
Chứng Chỉ Kiến Trúc Sư/ Nhà Quy Hoạch (Việt Nam)

Dương Bình là kiến trúc sư, nhà đô thị chuyên về quy hoạch bền vững và thiết kế công trình xanh. Là chuyên viên trong lĩnh vực Thiết kế Bền Vững Môi Trường và là Nhà Tư Vấn Xanh ở Mỹ và Châu Á, hỗ trợ quá trình cấp chứng chỉ cho công trình xanh theo hệ thống LEED™ (Hoa Kỳ) và hệ thống LOTUS (Việt Nam).

Dương Bình là người ủng hộ trường phái phát triển đô thị thông minh, quy hoạch nén, và phương pháp tiếp cận thiết kế nhạy cảm đến ngữ cảnh và môi trường. Ở Châu Mỹ và Châu Á, ông tham gia thiết kế ý tưởng mẫu hình đô thị mới cho các quận dân cư cũng như quy hoạch tái phát triển nội đô, chú trọng đến công trình thượng tầng và hạ tầng có hiệu quả về năng lượng, công nghệ sạch, và sự hài hòa giữa phát triển và môi trường. Ông đã từng tham gia thiết kế các thể loại công trình, bao gồm thương mại, trường đại học, văn phòng/đa chức năng, nhà ở cao tầng, và khách sạn.

Là Chuyên Viên về Lãnh Đạo Thiết Kế Năng Lượng và Môi Trường Mỹ, ông tốt nghiệp với Bằng Thạc Sỹ Khoa Học Thiết Kế Đô Thị, Bằng Cử Nhân Nghề Nghiệp Kiến Trúc (Danh Dự Hạng Nhất).  Ông là hội viên của Viện Các Kiến Trúc Sư Hoa Kỳ, Viện Công Trình Xanh Hoa Kỳ, Hội Đồng Công Trình Xanh Hoa Kỳ, và Hội Đồng Công Trình Xanh Việt Nam.