UrbanGreen là một trong các hãng ở Châu Á áp dụng kiến thức xanh hiện hành trong lĩnh vực quy hoạch, thiết kế đô thị, kiến trúc và nội thất. Hãng chúng tôi kết hợp tư vấn bền vững với các dịch vụ truyền thống trong quy hoạch và thiết kế công trình. Trọng tâm của chúng tôi là tư vấn thiết kế các công trình và hạ tầng hiệu quả về mặt năng lượng. UrbanGreen cung cấp nghiên cứu khả thi cho công tác quy hoạch; tư vấn LEED™/LOTUS toàn phần gồm, phân tích và lập mô hình sử dụng năng lượng tòa nhà, và dịch vụ cấp chứng chỉ công trình và nội thất xanh.

Phạm vi Dịch vụ:
Nghiên cứu khả thi Quy hoạch
Kiểm định Năng lượng Tòa nhà
Phân tích Năng lượng/Chiếu sáng Tòa nhà
Chứng chỉ Công Trình Xanh LEED™/LOTUS
Chứng chỉ Nội Thất Xanh LEED™