Thiết kế đô thị

Đối với các dự án đô thị, UrbanGreen cung cấp dịch vụ quy hoạch tổng thể, lập hồ sơ định hướng thiết kế, và các dịch vụ thiết kế trọn gói. Các dịch vụ này áp dụng cho quy hoạch thành phố, quận, huyện, cũng như các hệ thống đường xá, tiểu khu đô thị, và các quần thể ven mặt nước. Chúng tôi có kỹ năng trong việc giải quyết các vấn đề tái phát triển của khu vực đô thị bao gồm: phát triển xen cấy, quy hoạch tái phát triển, các thay đổi sử dụng đất, cũng như thiết kế các môi trường đô thị mới.

Phạm vi Dịch vụ:
Quy hoạch Đô thị
Thiết kế Đô thị
Nghiên cứu Sử dụng đất
Tái Phát triển Đô thị
Các Định hướng Thiết kế