Đối với các công trình, UrbanGreen cung cấp dịch vụ thiết kế, quản lý hợp đồng, quản lý dự án, và các dịch vụ thiết kế trọn gọi, cũng như dịch vụ thiết kế bền vững và cấp chứng chỉ công trình xanh. Các dịch vụ này áp dụng cho các công trình viện sở, công trình công cộng, trường đại học, các công trình văn hóa, thương mại, nhà ở, y tế, và khách sạn/khu nghỉ dưỡng. Chúng tôi có kỹ năng trong công việc xây dựng mới cũng như cải tạo, mở rộng các cấu trúc hiện hữu.

Phạm vi Dịch vụ:
Lập Nhiệm vụ Thiết kế
Thiết kế Ý tưởng
Phát triển Thiết kế
Lập Hồ sơ Thi công
Quản lý Hợp đồng
Quản lý Dự án
Cấp Chứng chỉ Công trình Xanh